Ανανέωση Διπλώματος

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ανανέωση του διπλώματος σας.
Τι χρειαζεται
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Δίπλωμα
 • Α.Φ.Μ.
προϋποθεσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν)
 • Να έχει τις έλαχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ιχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης

Αντικατάσταση σε Δίπλωμα Νέου Τύπου

Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το παλιό σας δίπλωμα με το δίπλωμα νέου τύπου αναλαμβάνουμε να το κάνουμε για εσάς.
Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας.

Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας οδήγησης στην πίσω όψη φέρει ένα μοναδικό αριθμό με τον οποίο θα αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής. Έτσι ο πολίτης διασφαλίζεται πολλαπλά.
Στο έντυπο της νέας άδειας οδήγησης δεν υπάρχει μικροεπεξεργαστής (chip).

Οι προδιαγραφές του chip δεν έχουν καθοριστεί ακόμη από την ομάδα εργασίας της Ε.Ε. Όταν οριστικοποιηθούν αυτές οι προδιαγραφές θα εξεταστεί η εφαρμογή του και στην χώρα μας.
Καμία επιπλέον καταγραφή στοιχείων και ειδικότερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
εκτός από τα εμφανή στοιχεία που εκτυπώνονται στην άδεια οδήγησης δεν υπάρχει στη νέα άδεια οδήγησης.

Τι χρειαζεται
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 1 φωτογραφία για δίπλωμα
 • Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
 • Α.Φ.Μ.
προϋποθεσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν)

Μετατροπή άδειας οδήγησης

Μετατροπή άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε., σε αντίστοιχη Ελληνική
τι χρειαζεται
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • 1 φωτογραφία για δίπλωμα
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 • Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (ζητάτε υπηρεσιακά από το Υ.Μ.Ε.)
 • Μετάφραση άδεια οδήγησης από δικηγόρο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν)
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
 • Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης

 

Μετατροπή άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα, σε αντίστοιχη Ελληνική

τι χρειαζεται
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • 1 φωτογραφία για δίπλωμα
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 • Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (ζητάτε υπηρεσιακά από το Υ.Μ.Ε.)

προυποθεσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν)
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
 • Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης

Επανέκδοση άδειας οδήγησης

Επανεκδοση αδειας οδηγησης Ελληνικης ή κρατους - μελους της Ε.Ε. λογω απωλειας ή κλοπης ή φθορας ή αλλοιωσης.
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής του διπλώματος σας αναλαμβάνουμε την επανέκδοση του.
Τι χρειαζεται
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 1 φωτογραφία για δίπλωμα
 • Α.Φ.Μ.
 • Παλιά φθαρμένη άδεια (σε περίπτωση φθοράς)
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 • Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (ζητάτε υπηρεσιακά από το Υ.Μ.Ε.)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν)

Μετεκπαιδεύσεις

Σε περίπτωση που έχετε ήδη δίπλωμα αλλά δεν έχετε οδηγήσει αναλαμβάνουμε να σας κάνουμε επιπλέον μαθήματα ώστε να κινείστε με ασφάλεια και σιγουριά στους ελληνικούς δρόμους και όχι μόνο.
Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και με τα εκπαιδευτικά οχήματα μας αλλά μπορούν να γίνουν και με τα δικά σας οχήματα.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Τι είναι το ΠΕΙ;

Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.

Περισσοτερα

Η Σχολή

Γνωρίζοντας ότι το οικονομικό είναι ένα από τα βασικά κριτηρία για την επιλογή σας, προσφέρουμε πραγματικά προσιτές τιμές και εγγυόμαστε την πιο κατάλληλη εκπαίδευση και την επιτυχία στην απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Copyright © 2020 Σχολή Οδηγών - Αθανασία Καρτάλη www.akartali.gr
Powered by www.exploria.gr

Επικοινωνία

 
Τηλ: 25510 20737
Φαξ: 25511 10350
 
 
14ης Μαϊου 64 
Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
 
 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.